Aktiva

iStock_000001095558SmallBedre overblik med ICE forvaltning


Selskabet Bedriften A/S leverer byggeprojekter over hele Norge, og oplever et problem knyttet til administrationen af IT udstyret som benyttes på projekterne. Selskabet bruger egen og ind lejet arbejdskraft på projekter af varierende størrelse, til forskellige opgaver, over hele landet.

 
Ingeniørerne bruger IT udstyr til tegninger, beskrivelser, projektstyring og andet. IT udstyret må være tilgængeligt både for medarbejdere, som er tilknyttet projekterne fast, og for medarbejdere som laver sporadisk arbejde.

Det er en stor udfordring at holde overblik over udstyret, hvilken ydelse og software som er tilgængeligt på dette, hvor det befinder sig, hvem som havde det sidst, og ikke mindst, fordele omkostningerne til de rigtige projekter.

I tillæg tærer brugen i bygge og anlæggsbranchen væsentligt mere på en PC end brug i kontormiljø. For at sikre jævnlig udskiftning, samt forsvarlig og miljømæssig afhænding, er også en udfordring.

Problemerne de oplevede var blandt andet:

  • Maskiner bliver ikke fundet igen
  • Selskapet køber flere maskiner end nødvendigt, fordi de ikke ved om de er ledige
  • Manglende kontrol på udskiftningen af udstyr
  • Manglende tilbagelevering gør at gamle maskiner beholdes, og brugeren belaster supportafdelingen med to maskiner


Rigtigt at leje

På denne baggrund ønskede Bedriften A/S at slippe for ansvaret med ejerskabet. De indser at det at forvalte IT udstyret ikke er en del af deres kernevirksomhed.

Det er også vigtigt at problemer med IT udstyr potentielt forsinker færdiggørelsen af et byggeri – hvis for eksempel manglende udskiftning fører til at en maskine bryder sammen på et afgørende tidspunkt. Down siden ved dette kan være enorm for Bedriften AS.

ICE

Ved at benytte operationel leasing, og at ibrugtage forvaltningssystemet ICE fuldt ud, oplever selskapet at gå fra kaos til kontrol. ICE leverer rapporter om hvor alt udstyr befinder sig, maskin- og software programmer på alle maskiner, samt hvilket udstyr som er ledigt til at bruge andre steder. Dette gør også omkostningsallokeringen meget enklere.

End videre får Bedriften A/S nu løbende besked når maskiner ”udløber på datoen”, og skal byttes med en ny. CMA asset management har et apparat som sørger for at maskinerne bliver modtaget og afhændet på miljømæssig forsvarlig vis.