Investeringer

iStock_000001095558SmallOperationel leasing øger lønsomhed fra dag ét


Produktionsvirksomheden Bedriften A/S producerer niche-løsninger til shipping-
og bilindustrien. Tilgangen af ordrer er god, og dele af produktionen er automatiseret. I de igangværende bestræbelser på at øge produktionen effektivitet, vurderer ledelsen at anskaffe sig en ny industrirobot til 25 millioner.

 
Robotten bliver den dyreste maskine, virksomheden ejer, men virksomheden spørger sig selv, hvor hensigtsmæssigt det er at binde så meget kapital. Kapital er en vigtigt indsatsfaktor, og virksomheden ønsker det højest mulige samspil mellem udgifter og indtægter.

Hvad er stategisk?

Virksomheden vurderer derfor, hvad der er strategisk vigtigt med robotten. Konklusionen er, at robotten ikke er strategisk vigtig i sig selv men blot et værktøj til at gøre produktionen hurtigere og mere omkostningseffektiv, således at selskabets samlede økonomi bliver bedre.

Det er imidlertid vigtigt, at robotten fungerer optimalt, at driftsforstyrrelse for vedligeholdelse og reparationer er planlagt, og at man opgraderer til en nyere og mere effektiv model, når det kan betale sig.

Set i lyset af dette, beslutter ledelsen, at ejerskab i sig selv er ikke strategisk, men at et stabilt og forudsigeligt udgiftsbillede knyttet til robotten er vigtigere.

Bedriften A/S vælger at finansiere robotten med operationel leasing, således at virksomheden nyder godt af større effektivitet fra dag ét, uden nogen negativ effekt på balancen. Samtidig giver operationel leasing mulighed for at opretholde kvaliteten og funktionaliteten af aktivet over tid, bl.a. gennem bytteoptioner.