Kuntantstrøm

iStock_000001095558SmallSygehusvæsenet får en mere forudsigelig kontantstrøm


Hos det norske sygehusvæsen er en ni år gammel CT-skanner, som oprindelig kostede 8 millioner kroner, ude af drift på grund af et teknisk problem knyttet til slidtage. Ifølge leverandøren skulle maskinen have været til service året før, men den gang blev servicen udsat for at spare penge.
 
Nu er en betydelig reparation nødvendig for at holde skanneren i normal drift. En yderlig opgradering sætter den i stand til at udføre undersøgelser hurtigere, samt at komunikere bedre med journalsystemet. Begge dele repræsenterer en besparelse knyttet til behandlingen og personaleomkostninger som isoleret set forsvare, opgraderingen i løbet af et år.

Det akutte problem er et godt bilede på et tilbagevendende problem som sygehusvæsenet oplever; udsættelse af vedligeholdelse fører til overraskende omkostninger og dårligere totaløkonomi.

Myten om ”gratis” udstyr

Medicinsk teknisk udstyr anskaffes i gennem investeringsbudgettet, og opleves som ”gratis” når det er færdig afskrevet. Derfor vurderes det heller ikke hvor længe det reelt set lønner sig at beholde udstyret.

Isoleret set ved man at jo ældre en CT-skanner bliver, desto oftere ville der dukke tekniske problemer op – ejerskabsomkostninger øges over tid. På et tidspunkt overstiger vedligeholdelses- og medarbejderomkostninngerne knyttet til den gamle skanner, finansieringsomkosningerne til en ny.

Operasjonel leje

Ledelsen vurderer derfor operationel leje for at styre og finansiere medicinsk teknisk udstyr. Formålet er at få en bedre kontrol over kontantstrømmen.

Ved at løfte udstyret over på en operationel lejeaftale, får sygehuset jævne forudsigelige omkostninger. Forvaltningssystemet reducerer ikke planlagt nedetid til fordel for planlagt service.

En gennemgang af de totale ejerskabsomkostninger for den aktuelle CT-skanner viser også at det er rimeligere at afhænde skanneren i et brugt marked og anskaffe en ny, finansieret med operationel leje, end at bekoste vedligeholdelse og opgraderinger. I tillæg giver en ny skanner hurtigere og mere nøjagtige behandlinger for patienterne.

Ledelsen af sygehuset vælger derfor at benytte operationel leje som finansiering ved anskaffelsen af medicinsk teknisk udstyr på lige linie med ejerskab.