Offentlig sektor

iStock_000001095558SmallDen offentlige sektor


I Norge er den offentlige sektor nødt til at tænke nyt. Samtidig med, at tjenesterne skal forbedres, skal de koste mindre at producere.

Teknologi er i dag en væsentlig indsatsfaktor for offentlige virksomheder, som ønsker at opnå en mere rationelt drift. Lighthouse Finance AS finansierer ny teknologi for offentlige virksomheder i hele Norge. Målet er at tilbyde den offentlige sektor øget kapitaleffektivitet, øget udbud af tjenester og øget udnyttelse af ressourcerne.

Aktiv forvaltning af teknologi giver ensartede og forudsigelige omkostninger og betyder samtidig, at teknologien opretholdes på det ønskede niveau.

Nedenfor er vist en liste med eksempler på anskaffelser, sektorer og virksomheder, hvor Lighthouse Finance AS har leveret operationel leasing inden for den offentlige sektor i Norge. Nogle af eksemplerne er klikbare og giver mere udførlige oplysninger om, hvad operationel leasing kan bidrage til.