Operationel vs. finansiel

iStock_000001095558SmallOperationel vs. finansiel leasing


Operationel og finansiel leasing repræsenterer to forskellige ejerskabsformer. Operationel leasing indebærer, at leasinggiver står som ejer af udstyret, har restværdiforpligtelsen på udstyret og tager det retur efter leasingperiodens udløb. Ved brug af finansielle låneprodukter, som leasing, kassekredit og lån, står låntager selv som ejer af udstyret og må bogføre investeringen i egen balance.

Ved operationel leasing holdes værdien af udstyret udenfor balancen i regnskabet, og leasingudgifterne bogføres i sin helhed som direkte udgifter tilknyttet brugen af udstyret.

Ved finansielle låneprodukter, føres udstyret ind i balancen, og virksomheden må selv administrere og allokere alle udgifter og afskrivninger tilknyttet udstyret for at danne sig et korrekt billede af totaløkonomien.

Med operationel leasing får man i tillæg en ekstern fakturakontrol. Leasinggiver, som ejer udstyret, betaler fakturaerne og kontrollerer, at de er i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Leasingtager modtager periodiske leasingfakturaer.