Fødevare

iStock_000001095558SmallStigende forandring kræver passende finansiering


Fødevareindustrien har oplevet en hurtig udvikling i de seneste årtier, og behovet for at håndtere ændringskrav har længe været et succeskriterium.
 
At have en korrekt balance i forhold til strukturen i virksomheden, kan være en udfordring i en branche præget af forandringer og konsolidering. Det at have en god balance, har nøgletalseffekter, og operationel leasing er et vigtigt redskab i værktøjskassen for at tilrettelægge den rigtige balance.

Ændringerne i fødevareindustrien er mange og kommer fra mange forskellige kilder. På den ene side stiller myndighederne krav til alt fra tracking og miljø, både lokalt og via direktiver fra EU. Samtidig stiller forbrugere krav om information, præsentation og emballage. Konsolideringen på markedet betyder, at krav fra færre købere vejer tungere og tungere.

Når der samtidig er et stadigt voksende pres på marginalerne, er det ekstremt vigtigt at have den finansielle styrke til at gennemføre ændringer kontinuerligt. Mange faciliteter kræver investeringer for at øge effektiviteten.

Det er dyrt at tilpasse eller udskifte produktionsudstyr. Måske må produktionslinjen, som i princippet skulle nedskrives over 8 år, bygges om for at støtte F-pack eller D-pack. En produktionslinje, der tidligere havde en levetid på 6-7 år, holder i dag måske kun i 3-4 år.

Med de nye tidsperspektiver er operationel leasing et stadigt vigtigere redskab til at gennemføre tilpasninger som driftsomkostninger i stedet for at skabe balance.

Kontakt os for mere information.