Sten og grus

iStock_000001095558SmallEn stenknuser skal producere penge, ikke binde kapital


En ordentlig finansiering af maskinparken sikrer forudsigelige udgifter og
bidrager til tilpasningsevne under lavkonjunktur. Da operationel leasing
er en ren driftsudgift og ikke belaster balancen, opretholdes evnen til
at sikre nye markeder.


I forbindelse med knuste sten og grus spiller kapitalkrævende maskiner en central rolle i virksomheden. Men ved siden af at knuse sten og tjene penge, binder faciliteterne kapital, der kan bruges bedre.

Med operationel leasing står Lighthouse Finance AS som ejer af anlægget og har kun pant i selve anlægget. Derfor berøres leasingtagers egenkapital ikke, selv om der disponeres over udstyret som selvejet. Dette giver større handlekraft og åbner flere muligheder for virksomheder, der tænker langsigtet økonomisk.

Vores løsninger giver en overskuelig og fleksibel finansiering af alle dine mobile eller stationære knuseanlæg og varetager mulighed for opgradering af eksisterende faciliteter, hvad enten det drejer sig om at komplementere, ændre eller supplere med nyt udstyr såsom kraftknusere, slagknusere eller betonknusere.

Opgradering og udskiftning

Da det vigtigste med et knuseanlæg er, at det er operationelt til enhver tid, kan opgraderingsomkostningerne også være indeholdt i leasingaftalen. Et anlæg, der er optimeret til kontinuerlig drift kræver regelmæssig vedligeholdelse og tilsyn. Nødvendige udskiftninger og opgraderinger må også foretages undervejs.

Vores løsninger omkring operationel leasing er fleksible og baseret på branchekendskab. Kontakt os hvis du vil høre mere om hvad Lighthouse Finance AS kan hjælpe din virksomhed med.

Kontakt os for mere information.