Hvorfor lease teknisk udstyr?

iStock_000001095558SmallHvorfor skal sygehusvæsenet lease teknisk udstyr?


Det er stategisk vigtigt, at sygehusvæsenet etablerer handlingsrum for at kunne ændre sin teknologi og kapacitet.

 
Der er lavet beregninger, som viser, at sygehusvæsenet vil kunne opnå følgende gevinster ved at benytte sig af operationel leasing og forvaltning af MTU, IKT og kopi- multifunktionsmaskiner:

Optimalisering af teknologien i hele sygehusvæsenet, således at dette kommer på op på det rigtige niveau. Dette vil sikre, at udstyret bliver et værktøj, som bidrager til, at personalet kan arbejde på den til enhver tid smarteste og mest omkostningseffektive måde. Dette giver dokumenteret positive resultatseffekter.
    
Omkostninger tilknyttet nedetid reduceres. Dette gælder service og vedligeholdelsesomkostninger, dårlig udnyttelse af personale og dårlig patientforvaltning, i og med patienterne må komme tilbage for at få nye undersøgelser.
    
Lokalisering af udstyret kan forbedres med henblik på at reducere patienttransport og tilhørende omkostninger.
    
Sygehuset kan etablere en ind- og udfasningsstrategi, som giver mulighed for at have en optimal udstyrspark i et langsigtet tidsperspektiv.
    
De totale service- og vedligeholdelsesomkostninger kan reduceres.
    
Arbejdsmiljøet forbedres, når personalet har adgang til tilfredsstillende udstyr på alle niveauer.
    
Sygehuset kan iværksætte flere lønsomme projekter end i dag. Dette vil over tid give mere effektiv drift, reducere omkostninger og optimere lønsomheden.
    
Afslutningsvis – likviditeten til sygehuset bliver bedre.